I tátové se rádi starají o své děti

Partneři

Originální samolepky na auto

Mámy pro mámy - podpořme předčasně narozené Kulíšky a jejich rodiče

Vše o levácích

Budete překvapeni, jak svobodně může vzdělávání fungovat.
Od maminky

Tour de Kids

Tátové - táta a dítě

Střídavka
LOM

 

Poslední komentáře

Nejen pro rodiče leváků

Máte pocit, že Vaše dítě začíná brát věci častěji levou rukou než pravou? Pak se jistě ptáte, co pro Vás i Vaše dítě bude znamenat, že pravděpodobně bude levákem. Ne, nemusíte mít obavy, dnes jsou leváci zcela přijati a jejich leváctví nevzbuzuje ani odpor, ale už ani údiv, jakže to vlastně ten človíček tou levou rukou vlastně umí...

Přestože o původu leváctví toho ani dnes mnoho nevíme, za jedno půlstoletí se s leváky česká společnost i česká škola sžila a samo leváctví nepřináší levákovi v běžném životě zásadní problémy, jak Vám potvrdí i dospělí leváci. Na druhé straně, kdyby leváctví nepřinášelo ve výchově dětí i v jejich pozdějším dospěláckém životě některé odlišnosti, určitě by neexistovala řada odborných publikací a spousty článků v časopisech pro maminky, stejně jako na webové stránky, jako jsou tyto.

Je tedy leváctví hendikep? Jako levák a otec dvou skoro už dospělých leváků jsem přesvědčen, že není. Lékaři a pedagogové různých oborů a školských zařízení už od padesátých let minulého století s dětmi leváky jako s leváky pracují, sledují je při práci v různých činnostech a hledají ty nejvhodnější metody výchovy i výuky nejen ve školách, ale i ve výchově rodinné. Důkazem toho, že se výchova leváků v rodinách i ve školách daří, jsou dospělí leváci, kteří jdou svým životem jako samostatné, vyrovnané a úspěšné osobnosti.

Obecně je známo, že tento náš lidský svět, věci a zvyklosti, které jej tvoří, je přizpůsoben především pravákům - ti tvoří mezi lidmi přirozenou většinu a nelze jim mít za zlé, že si tento svět přizpůsobují pro sebe, aniž to tuší a aniž by chtěli levákům záměrně škodit. Čím je společenský život rozmanitější, čím vzniká více věcí, které nás dennodenně obklopují, čím je společnost více provázána pravidly, tím více je tento svět přizpůsobován potřebám pravoruké většiny. Zhruba jedna čtvrtina lidí - typických a částečných leváků - se prostě od neútlejšího věku v mnoha ohledech intuitivně i řízeně přizpůsobuje a nic jiného jí ani nezbývá. Dobrou zprávou je, že současná pedagogika, která se věnuje levákům a jejich leváctví, už dostatečně jasně a zřetelně stanovila a ověřila základní pravidla, kterými při výchově leváka rodiče i škola musí řídit, aby nedošlo k nesprávné výchově, která by mohla mnohé leváky na celý život poškodit, jak tomu mnohdy v minulosti bylo. Od roku 1967, kdy bylo tehdejším ministerstvem školství jasně stanoveno, že leváci musí být v upřednostňování a používání vedoucí levé ruky, vyrostlo několik generací leváků, kteří si v každodenním lidském shonu své leváctví ani neuvědomují.

Vás, jako rodiče, bude především zajímat, co Vás jako rodiče leváka vlastně čeká a jak a proč máte svého leváka vychovávat. Informace naleznete zde v našem novém občasníku o leváctví a levácích.

Autor: Mgr. Ivo Vodička
Zdroj: www.levactvi.cz

Tags: 

Zajímavé odkazy

Liberecká pražírna - prodejna čerstvě pražené kávý a káva s sebou 
Tip pro vás: Centrum asistované reprodukce EUROPE IVF poskytuje komplexní léčbu poruch neplodnosti.